Kortet er ikke territoriet

I NLP siger vi at ‘kortet er ikke territoriet’. Det gør vi udfra en forståelse af hvor meget vores hjerne filtrerer og forvrænger oplevelsen af det der sker omkring os, FØR oplevelsen når bevidstheden.

NLP KommunikationHvorfor er denne forståelse vigtigt? Det er den fordi man i terapi, coaching og ledelse arbejder man med det subjektive element i mennesket. Altså alle de faktorer som tilsammen skaber vores mindset og dermed også vores tilstande.

“We don’t see things as they are, we see them as we are…” (Anaïs Nin)

Her er de logiske stadier i perception som vi arbejder med i NLP (klik på billedet og se det i stort format for at se de forskellige stadier):

Der sker noget ude i verden (territoriet)…

Trin 1: Sanserne
Her sker den første filtrering idet vi ikke kan opfatte et uendeligt spektrum af vibrationer. Fx. kan vi ikke opfatte ultraviolet lys, ultralyd og radiobølger (nogle dyr kan opfatte vibrationer vi ikke kan). Vi kalder det ‘rene’ signal fra sanserne for sensorisk data. Den filtrering der sker på dette stadie er almen menneskelig.

Trin 2: Hjernens neurologisk filtre
Her sker den anden filtrering som er personlig. Her filtreres de sensoriske data fra sanserne med udgangspunkt i vores personlige historie og det som er relevant for den enkelte. Vi sletter, generaliserer og forvrænger information, og langt hovedparten af de sensoriske data filtres fra. Målet er at reducere datamængden og tilføje betydning.

Trin 3: Den indre repræsentation
Her repræsenteres resultatet af de foregående trins databearbejdning for det bevidste sind i form af symbolske billeder og ord (sprog i sin mest grundlæggende form). På dette stadie i perceptionen har det vi oplever fået tillagt en betydning, som er selvfølgelig er ekstremt subjektiv, fordi den er baseret på en meget lille del af de oprindelige informationer. Den indre repæsentation er det vi kalder kortet.

Trin 4: Kroppens kemi
Her påvirkes vores kirtelsystem af de indre billeder og ord i trin 3, og producerer relevante kemiske stoffer. Hvis vi ser negative billeder og tænker depressive tanker produceres depressionstoffer. Hvis vi ser opløftende billeder og tænker positive tanker produceres lykkestoffer. Disse kemiske stoffer som vi selv producerer i kroppen er godt dokumenteret. Tendensen til at tænke en bestemt type tanker er selvforstærkende fordi hvis man har lykkekemi i kroppen er det svært at tage depressive tanker alvorligt.

Trin 5: Tilstand
Her sætter vi navn på virkningen af de kemiske stoffer og kalder det følelser og fornemmelser. På dette stadie bliver vi bevidst om virkningen af de foregående trin, og det er også her vi erkender hvis der er noget, der ikke fungerer i vores liv. Det gør vi når vi føler noget, vi ikke har lyst til at føle. Faktum er at indtil vi FØLER at der er noget galt, er der ikke noget galt.

Trin 6: Handling:
Her vender vi tilbage til territoriet og handler (eller handler ikke) på de tilstande som de indledende trin har forårsaget. Vi siger at vores subjektive betydning af det der sker ude i territoriet er årsagen, og at tilstanden er virkningen (ekstraordinære handlinger, kræver ekstraordinære tilstande som igen kræver ekstraordinære tanker).

I NLP bruger vi denne model til at forstå hvad der er årsag og hvad der er virkning, og hvor vi med mindst mulig indsats kan skabe størst muligt resultat…

“If words are not things, or maps are not the actual territory, then, obviously, the only possible link between the objective world and the linguistic world is found in structure, and structure alone.” (Alfred Korzybski)


Tilmeld dig her og få Ebogen 'Din Personlige Vej til SUCCES' (værdi 139,-) gratis:

Om Pete Andersen

Pete Andersen er internationelt certificeret Life Coach, NLP-træner og forfatter til flere bøger og CD’er om udvikling og succes. Han har været selvstændig med egen kursus-, coaching-, og forlagsvirksomhed det meste af sit liv. Se mere på peteandersen.dk

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.